logo 1logo 2logo 3
EUROPA
Introductory and thumbnails page
Russia - up to 18th century
Kozlovski Akimov Andrei Ivanov Yegorov Kamensky Anonymous 18th Sokolov Y. Makovsky
Russia - 19th century
Shebuev Shelkovnikov Kiprensky Kanunnikov Orlowsky Briullov Bruni Alexandr Ivanov
Sergey Ivanov Makarov K. Makovsky Repin Grigor'ev Zhukovsky Surikov Vrubel
Borisov-Musatov Schneider Anonymous 19th Kiselev Serov Bogdanov Somov Basin
Russia - 20th century
Konchalovsky Matveyev Petrov-Vodkin Mashkov A.Y. Yakovlev Erte Tchelitchev Deineka
Laktionov Korolev Kharlamov Anonymous 20th Soungouroff Kharitonov B.N. Yakovlev Plastov
Avinoff Zack Osipov Zaozerski Zaozerski Rojan Zhilinsky
Russia - Living Artists
Lipunov Demidov Raikis Pigarev Pavlenko Davidchenko Rotanov Dmitriev
Suslov Kris & Jen aes+f Gurianov Svetlakov G. Ivanov Panov Sovkov
Gusov

Ukraine - up to 20th century
Gutorov Losenko Chaykov Martos Skoblikov & Vronsky Lilien

Ukraine - Living artists
Shadrin Kovalenko Opanasenko Lugovskoy Badusev Khomyak Fadeev Goncharenko
Streltsova Borisenko Mirosedina Demenko Yatsenko Elizaryeva Brahnov Guida
Lyudvik


Lietuva (Lithuania) - up to 20th century
Vladimirov


Moldova - up to 20th century
Larionov


Estonia - up to 21st century
Volkmann Kupffer Muravskaja
Latvia - up to 21st century
Valters Eisenstein Anonymous
Georgia - up to 21st century
TsereteliContinues Europe next Sweden, Norway, Denmark, Finland & Iceland.
oceania europa africa gallery asia america cloister research

start back map index next last

Please, visit also our virtual home. Our virtual home! You will be more than welcome.

© 2012 - Matt & Andrej Koymasky